Legea pensiilor prevede că pensia anticipată parțială poate fi acordată celor care au realizat stagiul complet de cotizare și care au îndeplinit anumite condiții de vârstă.

Românii care doresc să se pensioneze anticipat și care îndeplinesc condițiile de acordare pot să facă o solicitare în acest sens la Casa Teritorială de Pensii din raza domiciliului propriu.

Potrivit Legii nr. 263/2010, în sistemul public de pensii din România se acordă cinci tipuri de pensii: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate și cea de urmaș.

Beneficiarul acetui tip de pensie este supus următoarelor condiții:

1. Trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani, sau chiar să-l fi depășit cu până la opt ani;

2. Poate cere pensia cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, care este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei.

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de pensionare
Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială?

– cerere tip pentru înscrierea la pensie ;

– acte de vechime:

– carnetul de muncă (original şi copie);

– adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;

– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

– actele de stare civilă ale solicitantului:

– BI/CI;

– certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

Loading...